Artikel
14

Eadem ratio in Electione Seniorum et Diaconorum servabitur1) nisi quod Classici conventus aut vicinorum ministrorum iudicium non erit expetendum.

Die selve wijse salmen oock in die Verkiesinghe der Ouderlinghen ende Diaconen houden, behalven datmen niet behoeven en sal t’ ghevoelen des Classis ofte der omlegghende Kercken-Dienaren te verwachten.


1) Voor dit woord staat bij F.: observabitur.