[Cap. IV.] De Senioribus.

= De ouderlingen

Artikel
[5.]

Seniorum eligendorum confirmandorumque eadem quae Ministrorum est ratio: nisi quod in examine non magna habetur ratio eorum quae propriè ad ministerium verbi pertinent, neque in confirmatione exterorum Ministrorum praesentia opus sit.

= De manier waarop de ouderlingen gekozen en bevestigd moeten worden is dezelfde als bij de dienaren, behalve dat men bij hun onderzoek niet zozeer zal letten op wat eigenlijk tot de dienst des Woords behoort en dat er bij hun bevestiging geen dienaar van buiten aanwezig hoeft te zijn.