Van den Diensten

Artikel
10

De Ghemeijnten sullen sorghe draghen dat haren Dienaren behoorlick onderhoudt ghegheven werde: Ende wanneer zij hier inne haer ampt niet doen, soo sal de Classis oordeelen of se van daer te nemen zijn.