Van den Diensten

Artikel
8

Der Dienaren ampt is in den ghebede ende bedienighe des Woordts aen te houden, de Sacramenten uut te richten, ende ten laetsten met den Ouderlinghen de kerckelicke Discipline te oeffenen, ende te besorghen dat alles eerlick ende met ordene gheschiede.