[Cap. VII.] De Matrimonio.

= Het huwelijk

Artikel
[1.]

Matrimonio copulandorum nomina ternis diebus dominicis pro suggesto ad populum edi, et vsus rerum et experientia quotidiana debere, testatur.

= Zowel de gewoonte als de dagelijkse ervaring getuigt dat het nodig is de namen van hen die door het huwelijk verbonden zullen worden op drie zondagen van de kansel voor het volk af te kondigen.