Kerkorde.

 

Artikel XXVIII. Van veranderingen in de kerkorde.

Lid
1

Voorstellen tot wijziging in deze kerkorde kunnen worden gedaan hetzij door een classicale vergadering of door een provinciale kerkvergadering aan de synode, hetzij in de generale synode zelve.