Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Lid
1

Om deze orde der Kerk van Christuswege te onderhouden en in de verscheidenheid der diensten te voorzien, zijn er de volgende drie ambten:
dat der dienaren des Woords,
dat der ouderlingen en
dat der diakenen.