Kerkorde.

 

Artikel XX. Van de herderlijke zorg en het opzicht.

Lid
7

Het opzicht over belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers wordt gehouden door broederlijke samenspreking en herderlijk vermaan.