Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

Lid
4

De generale synode kan, in geval van een opleiding elders of bij singuliere gaven, een andere weg tot het predikambt openen.