Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Lid
4

Aan de zendingspredikanten is toebetrouwd
het Evangelie des Koninkrijks uit te dragen in de niet-gekerstende wereld, opdat ook daar de Kerk worde geplant en de volkeren komen tot de dienst des Heren.