Kerkorde.

 

Artikel XXI. Van het huwelijk en het gezin.

Lid
2

De bevestiging en inzegening van het huwelijk geschieden, na verkregen goedkeuring van de kerkeraad, in het midden der gemeente met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.