Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

Lid
1

De zorg voor de opleiding en vorming van de dienaren des Woords berust bij de generale synode.