Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

Lid
3

Zij ontvangen een nadere voorbereiding voor hun ambtelijke bediening aan een seminarium der Kerk.