Kerkorde.

 

Artikel XXVII. Van de ordinanties.

Lid
4

De synode stelt de ordinantie of de voorgestelde wijziging in eerste lezing vast, zendt haar aan de kerkeraden toe ter consideratie door de classicale vergaderingen en stelt — zo het beraad over deze consideraties haar daartoe doet besluiten — de ordinantie of de wijziging daarin in tweede lezing vast.