Kerkorde.

 

Artikel XIII. Van het kerkboek.

Lid
1

Tot het kerkboek der Nederlandse Hervormde Kerk worden verenigd
het psalm- en gezangboek,
het dienstboek, bevattende de orden van dienst, de liturgische formulieren en de gebeden met de ziekentroost,
het belijdenis- en leerboek en
de kerkorde.