Kerkorde.

 

Artikel XVI. Van de catechese.

Lid
3

Het kerkelijk onderricht betreft
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de belijdenis en geschiedenis der Kerk,
het kerkboek, in het bijzonder het kerklied.