Kerkorde.

 

Artikel XIX. Van de dienst der barmhartigheid.

Lid
1

Krachtens de gemeenschap in het Heilig Avondmaal en in navolging van haar Heer vervult de gemeente haar diaconale opdracht in de Kerk en in de wereld.