Kerkorde.

 

Artikel XX. Van de herderlijke zorg en het opzicht.

Lid
5

Dit opzicht wordt uitgeoefend door of in opdracht van de ambtelijke vergaderingen en betreft
het geestelijk leven der gemeenten en de vervulling van ambten en bedieningen; en
de belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers en van hen, die in een bediening zijn gesteld.