Kerkorde.

 

Artikel VII. Van de bedieningen.

Lid
1

Met het oog op de dienst der Kerk in de wereld, waarin de ambten tezamen met de gemeenten hebben werkzaam te zijn, worden bedieningen ingesteld.