Kerkorde.

 

Artikel VII. Van de bedieningen.

Lid
4

De zorg voor de opleiding en vorming van hen die in een bediening begeren te worden gesteld, berust bij de generale synode.