Kerkorde.

 

Artikel VII. Van de bedieningen.

Lid
5

Zij, wier opleiding ten behoeve van de vervulling van een bediening is voltooid, leggen de daartoe bestemde belofte af.