Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
7

De meerdere vergaderingen kiezen zich uit de kerkvisitatoren en uit haar organen van bijstand adviseurs, die aan haar beraadslagingen deelnemen.