Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
3

In de meerdere vergaderingen zullen geen andere zaken worden behandeld, dan die in de mindere vergaderingen niet kunnen worden afgedaan, of naar de orde der Kerk tot het werk der meerdere vergaderingen behoren.