Kerkorde.

 

Artikel XXV. Van het verband met andere Kerken.

Lid
1

De Nederlandse Hervormde Kerk, als openbaring van de ene heilige katholieke of algemene Christelijke Kerk, neemt deel aan de oecumenische arbeid in Nederland en in de wereld.