Kerkorde.

 

Artikel XXII. Van de financiën.

Lid
1

De financiële zaken der gemeente van diaconale aard worden verzorgd door het college van diakenen, haar overige financiële zaken door het college van kerkvoogden.