Kerkorde.

 

Artikel V. Van de ambtelijke vergaderingen.

Lid
2

Deze vergaderingen zijn
voor de plaatselijke gemeente de kerkeraad;
voor de in een classis verenigde gemeenten de classicale vergadering;
voor de in een kerkprovincie verenigde gemeenten en classes de provinciale kerkvergadering; en
voor de gemeenten, classes en kerkprovincies tezamen en mitsdien voor de gehele Kerk de generale synode.