Kerkorde.

 

Artikel XX. Van de herderlijke zorg en het opzicht.

Lid
4

Het opzicht, gegrond in de barmhartigheid van Jezus Christus, het Hoofd der Kerk, geschiedt tot eer van God, tot bewaring der gemeente, en tot behoud van hen, die dwalen.