Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

Lid
8

De verkiezing en roeping van haar ambtsdragers geschiedt plaatselijk door de gemeente en overigens door de meerdere vergaderingen.