Kerkorde.

 

Artikel XI. Van de kerkdienst.

Lid
1

In haar kerkdiensten komt de gemeente samen tot de dienst des Woords, de dienst der sacramenten, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid.