Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
16

Ecclesiae in qua Synodus habetur cura incumbet, vt ad proximam Synodum acta seu constitutiones illius Synodi vel adferat vel mittat.

De Kerke daar de Synodus gehouden word, die zal bezorgen, dat zy ter naaste Synodale Verzameling die Handelingen en Ordonnantien1) des voorschreeven Synodi of brengen of zenden zal.


1) Voor de laatste vier woorden staat bij C.: de Acten ofte constituutien; en bij J.: die Acten, geschicht, oder beschluss.