Cap. II. Eenige Statuten van de Classische Verzamelingen.

Artikel
9

Postremo locus et tempus proximi conventus designabitur, gratiaeque Deo agentur, quas concipiet Praeses.

Ten lesten, de naastvolgende tijd en plaatse der samenkomste zal bestemt worden, en men zal God danken, het welke de Praesident doen zal.