Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
23

Convocabitur Synodus Generalis ad proximum ver, si modo declarent Anglicae Ecclesiae se aliquos ad eam ablegare velle et posse, etiams si non omnes in hoc consentirent; sin minus, reiicietur Synodus in alterum ver Anni 73.

De Synodus Generalis zal te samen geroepen worden ter naaster Lente1) zoo verre de Kerken van Engeland verklaaren, dat zy daar eenige zenden willen en konnen, alwaar ’t ook dat zy niet alle daar in verwilligden, maar indien niet, zoo zal de Synodus uitgestelt worden tot den andere toekoomende Lente des jaars 1573.


1) Voor het tweemaal hier voorkomende Lente staat bij C.: Meij.