Cap. II. Eenige Statuten van de Classische Verzamelingen.

Artikel
8

Antequam Capita conscribantur in Synodo Prouinciali proponenda consultum est, vt leguntur accuratè praecedentium Synodorum acta et1) constitutiones, ne in Synodis Prouincialibus, ac praecipuè generalibus, quae ante tractata et definita communi consensu fuerunt denuo proponantur, nisi noua dubitandi de eo quod decisum2) fuerit causa subsit.

Eer dat men de poincten, die men in den Provincialen Synodo wil voorstellen, beschryft, zoo is het raadzaam dat die Acta of Handelingen en Inzettingen of Ordonnantien3) der voorgaande Synode vlytiglyk overleezen worden, op dat in den Provincialen Synodo, en inzonderheid in den Algemeenen Synodo, die dingen welke te vooren, met gemeene bewilliging verhandelt en beslooten geweest zyn, niet wederom van nieuws voorgsteld worden, ten ware dat daar eene nieuwe oorzaake van twyffelen voorviele van het geene dat te voren verhandelt is geweest.


1) Bij F. staat hiervoor: seu.
2) Bij F. staat hiervoor: ante decisum.
3) De laatste vier woorden ontbreken bij C.