Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
4

Quae ad doctrinam primum, dein quae ad disciplinam Ecclesiasticam pertinebunt, et leguntur et scriptis distinctè consignabuntur, dein facta particularia.

De dingen, die de Leere aangaan, zullen eert, daar na die dewelke den Kerkelyken Regimente1) behooren, geleezen en onderscheidentlyk in schrift gestelt worden, daar na die byzondere Handelingen2).


1) Voor de laatste drie woorden heeft C.: de disciplijne der Kercke; en J.: der kirchen disciplin.
2) Voor de laatste drie woorden heeft C.: de particuliere dingen; en J.: die particular thaten, vnd sachen.