Cap. II. Eenige Statuten van de Classische Verzamelingen.

Artikel
5

His peractis proponet Praeses vnam aut alteram quaestionem de Capitibus in religione controversis inter nos, Papistas et alios, qua ratione se mutuo erudiant, et ad studia excitent.

Dit gedaan zynde zal de Praesident een ofte meer quaestiën van de hooftstukken, daar in dat tusschen ons en de Papisten1) verschil is voordraagen, om alzoo ondertusschen malkanderen te scherpen, en tot studeeren op te wekken.


1) Bij J. wordt hier nog bijgevoegd: oder auch andern.