Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
8

Ad Coloniensium quaestionem de marito, quem vxor sequi non vult, Responsum est, proclamationes auctoritate magistratus esse necessarias; proinde ad eam ciuitatem poterit se recipere maritus, vbi Magistratus operam et auctoritatem suam interponere velit.

Op de vrage van die van Keulen1), van dien Man, diens Huisvrouw hem niet volgen wil? is geantwoort, dat de uitroeping door authoriteit der Overheid daar toe van nooden zy, daarom mag die Man in zulk eene stad vertrekken, daar die Overheid haare hulpe en authoriteit daar tusschen stellen wil.


1) Voor de laatste zeven woorden staat bij C.: Op de achtste vraaghe.