Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
6

Praesidis officium cum actione finitur, liberum autem erit proximo conventui Provinciali vel eundem vel alium eligere.

Des Praesidents ampt neemt een einde met het einde des Synodi1), en het zal vrystaan den naasten Provincialen Synodo, ofte denzelven, ofte eenen anderen Praesident te verkiezen.


1) De laatste vijf woorden luiden bij C.: met de actie; bij J.: mit der handlung eines ieden Synodi.