Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
14

Communibus vniuscuiusque Classis sumptibus intererunt Synodo, qui ad eam ablegabuntur.

De geene die tot den Synodum gezonden worden, zullen daar toe komen uit gemeinen last en koste van ieder Classis.