Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
5

Officium Praesidis est iubere vt vnusquisque ordine suo loquatur, silentium acrioribus et contentiosis imperare, nisi taceant, vt egrediantur ex coetu praecipere vt ex fratrum iudicio censura digni reprehendantur.

Het ampt des Praesidents is, te beveelen, dat een ieder in zyne order spreeke; den Bitteren en Twistgeerigen zal hy gebieden te zwygen, en het en zy dat ze zwygen, dat men ze gebiede uit de Vergadering af te treeden, op dat ze naar der Broederen oordeel gestraft worden, naar dat zy verdient hebben.