Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
4

Tertiae quaestioni et quartae responsum est in Articulis 52, Nemo librum, et 53, In Ecclesiis1).

Op de derde en vierde vrage is geantwoort in den 51. en 52. Articul.


1) Deze cijfers zijn volgens de indeeling van het in den tekst afgedrukte Arnhemsche afschrift. Volgens de gebruikelijke indeeling hebben deze artikelen de cijfers 51 en 52. Laatstgenoemde cijfers staan hier inderdaad bij F., ofschoon er naar de indeeling van dit afschrift zelf zou hebben moeten staan: 49 en 50. In deze omstandigheid ligt zeer zeker een grond voor de juistheid der gebruikelijke indeeling.