Cap. II. Eenige Statuten van de Classische Verzamelingen.

Artikel
7

Mittentur autem ex singulis Classibus duo ministri cum totidem Senioribus aut Diaconis, aut saltem vnus cum Seniore vno vel Diacono.

Uit elke Classis zullen gezonden worden twee Dienaars, met zoo veel Ouderlingen of Diakenen, of immers een Dienaar met een Ouderling of Diaken.