Cap. III. Van den Provinciaalen Synodo.

Artikel
8

Omnes sessiones inchoabit Praeses à precibus, claudet autem gratiarum actione.

De Praesident zal alle Zittingen beginnen met den gebeden, en besluiten met der dankzegginge.