Cap. I. Byzondere Vragen.

Artikel
17

Aquisgranensium quaestionem de Iuvene et Ancilla, reiiciunt fratres ad diligens omnium circumstantiarum totius negotii examen à consistorio faciendum, et postea Classico coetui referendum.

De vrage van die van Aken, van een Jongeling en Dienstmeid, stellen de Broederen uit tot vlytige onderzoekinge van alle de omstandigheden deszelven handels, dewelke de Consistorie doen zal, en daar na der Classische Vergadering aanbrengen.