(Cap. II) Van den kerckenraet ende andere kerckelicke versamelinghen

Artikel
37

22. De dinghen die totter leere behooren, sullen eerst affghehandelt worden, daerna hetghene dat tot de kerckenordeninghe behoort ende eyndelick de particuliere saken.