Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
46

De instructien der dingen die in de meerdere vergaderingen te handelen zijn / sullen niet eer geschreven worden / voor dat die besluytingen der voorgaende Synoden ghelesen zijn / op dat t’gene eens af-ghehandelt is / niet wederom voor gesteld en worde / ten ware dat men yet achtede verandert te moeten zijn.