Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
45

De Kercke in de welcke de Classis / Item de particuliere ofte Generale Synode t’samen comt / sal sorge dragen datse de Acten der voorgaende vergaderinghe opde naest-comende bestelle.