Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
32

De Kercke, in de welcke de Classis, item de particuliere ofte generale Sijnode tsamencomt, sal sorghe draghen, dat se de Acten der voorgaender vergaderinghe op de naestcomende bestelle.