Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
41

De Kercke, inde welcke de Classis, Item de particuliere ofte Generale Synode t’samen comt, sal sorghe draghen, datse de Acten der voorgaende vergaderinghe op de naest-comende bestelle.