Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
31

Int eijnde van den Classicalen ende andere meerdere Tsamencoemsten sal men Censure houden over de ghene die ijet strafweerdich inde vergaderinghe ghedaen, ofte de vermaninghen der mindere tsamencoemsten versmadet hebben.