Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
24

De handelinghen aller Tsamencoemsten sullen vande aenroepinghe des naems Godts aenghevanghen ende met een dancksegghinghe besloten werden.